středa 3. ledna 2007

Alkoholismus

Motto: "Alkohol je pro lidský mozek tím, čím je písek v ložiscích stroje. Obojí znemožňuje pracovní výkon ..." (Thomas Alva EDISON)

Alkoholismus patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Obecně lze o něm hovořit, dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti nebo oběma.
Tuto nemoc je možno jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchy léčit. Průběh závislosti na alkoholu je různý. Odlišuje se mimo jiné podle toho, jaký alkohol je zneužíván.
Alkoholismus, nebo též závislost na alkoholu je chronické recidivující onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky.
V české republice je alkohol problém, který je často bagatelizován.
Dá se říci, že lidí, kteří problematicky konzumují alkoholické nápoje jsou u nás desetitisíce.
Z dostupných statistik vyplývá, že problém tohoto druhu má 25 % mužů a 10 % žen.To je neuvěřitelných 26 000 alkoholiků. Je znepokojující i rozšířenost konzumace alkoholu mezi mládeží.
Tento fenomén je na okraji zájmu veřejnosti a zastiňuje ho viditelnější drogová problematika.
Je třeba si uvědomit, že alkohol i přesto že je legální, pořád zůstává drogou. A to velice tvrdou drogou srovnatelnou z heroinem, nebo opiáty.
Nabaluje na sebe celou řadu negativních jevů, jako je kriminalita, rozvodovost, sekundární chronická až smrtelná onemocnění atp.
Nedalo mi to a musím přidat poznámku pro ty dva hrdiny, kteří zahánějí nemoci alkoholem. Viz.: komentář Kořala a ABORTION-L.
Proslulá cyrhóza, při níž z důmyslné čističky organismu zbude nefunkční tkáň, není jediným zdravotním rizikem. Je jím také mozková příhoda, alkoholová demence nebo rakovina prsu u žen.
Alkohol může ohrožovat i játra lidí, kteří pijí jen občas, zato v nepravý čas. Při chřipce jsou játra atakována virem a nemusí mít dostatečnou rezervu na současné odbourávání alkoholu. Tehdy může dojít k závažnému postižení jater, ač pacient dále alkoholu neholduje.
Víc si o tom můžete přečíst na http://zdravi.idnes.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Milí hosté,
jestliže nemáte účet na google, tak pro vložení komentáře zvolte možnost
"název/URL" (pouze kdo máte blog či webové stránky) nebo
"anonymní" (ostatní) - v tomto případě zanechte i svůj podpis, abych věděla, kdo byl na návštěvě.

Další tvoření pro "Našel se úsměv"

 Několik dalších balíčků pro  rozdávání úsměvů.