čtvrtek 23. srpna 2007

Cíl další procházky Brnem - Hrad Špilberk

Špilberk, je po katedrále sv.Petra a Pavla další výraznou dominantou Brna a proto není možné ho přehlédnout, natož nenavštívit.

Původně čistě gotický hrad českých králů, založený v druhé polovině13. století Přemyslem Otakarem II, nebyl spojen jen s rodem Přemyslovců, ale také s rodem Lucemburků. Na Špilberku krátce pobývala i Blanka z Valois, manželka Karla IV. V pozdějších letech se Špilberk stává sídelním místem moravských markrabat. Svoji roli sehrává hrad zejména ve válečných letech, a to v době husitských válek, v čase střetů Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína, nebo v době třicetileté války. Svoji válečnou roli plnil Špilberk i v následujících stoletích, kdy se z něj stala jedna z největších barokních pevností v habsburské monarchii. Patrné jsou pozůstatky hradeb v širokém okolí kopce, které ochránili Brno nejen před švédskými vojsky v letech 1643 a 1645. Zde je na místě připomenout jednu pověst. Nebýt lsti Brňanů, asi by se historie hradu i samotného Brna vyvíjela jinak.Pověst praví, že při obléhání města švédskými vojsky byla uzavřena sázka, že když Švédové město nedobudou do 12 hodin, ukončí obléhání Brna. Chytří Brňané zazvonili poledne již v jedenáct hodin a tak švédská vojska v domnění, že to nestihla, dodržela daný slib a odtáhla jinam.
Hrad ale nesloužil jen jako nedobytná pevnost, ale také jako vězení, a to nejprve pro významné osobnosti své doby. Jedním ze známých vězňů je i pandur baron František Trenck, který roku 1749 ve vězení zemřel.
V roce 1783 rozhodl císař Josef II. zřídit na Špilberku vězení pro nejtěžší a nejnebezpečnější zločince, kteří si svůj trest odpykávali v kasametech. V prosinci 1784 pak byl proveden další císařův příkaz, aby do nejhorších kasemat v dolním patře byli vsazeni zločinci odsouzení na doživotí. Proto zde byly postupně vytvořeny kobky, sbité ze silných trámů i prken, k nimž byli vězňové trvale přikováni. V druhé polovině roku 1785 bylo na vězení upraveno i horní patro jižních kasemat, které však začal využívat až Josefův nástupce Leopold II. Leopold byl osvícenějším panovníkem než Josef a v květnu 1790 zrušil celé vězení doživotně odsouzených v dolních kasematech včetně trestu přikování a zavedl i další zmírnění pro všechny odsouzence. Horní patro kasemat nadále sloužilo jako vězení až do počátku 30. let 19. století.
Legendárním vězněm na Špilberku se v červnu 1841 se stal Václav Babinský.Obžaloba jej vinila z dvanácti trestných činů včetně čtyř loupežných vražd. Důkazy měla však jen pro několik loupeží a krádeží. Mimo to byl také obviněn, že 6.července 1833 zavraždil v lese u Horní Kamenice pláteníka Jana Blumbergra pro 200 zlatých. Nakonec mu byly přičteny přitěžující okolnosti a vyměřeno dvacet let těžkého žaláře

.


Vězeňstvím poznamenaná historie hradu však láká návštěvníky k turistické prohlídce i dnes. Je zde k projití celá soustava hradebních chodeb tzv. kasemat, kde byli vězněni a týráni lidé z celé Evropy.Kromě expozice nazvané Žalář národů, zde najdete i výstavu, která připomíná nacistickou dobu okupace spojenou s hradem a nazvanou Nikdy více! Tato výstava je zde již od roku 1960. Při návštěvě hradu si nenechte ujít ani studnu u které se musí zastavit snad každý. Studna byla nepřetržitě hloubena a v roce 1716 její hloubka dosáhla úctyhodných 112 metrů. Její dno tak sahá až na úroveň řeky Svratky. Na nádvoří hradu, je umístěna novodobá zvonkohra, která hraje v každou celou hodinu jednu ze svých 32 melodií. Tak si zde určitě počkejte a v mezičase můžete obdivovat krásy města Brna rozprostírajícího se pod hradem.
Okolní hradní park vám nabídne mnoho romantických výhledů na město za bílého dne stejně, jako v nočních hodinách.Pro noční podívanou je hrad vyhledáván i v tuto dobu. Tradicí se již staly letní Shakespearovské dny, které se zde konají vždy v červenci. Jednou jsme se jich s manželem také zúčastnili a přesto, že nebylo příliš vlídné počasí a vše se odehrává pod širým nebem na nádvoří hradu, byl to úžasný kulturní zážitek.Velkou účast návštěvníků zaznamenává také finálový ohňostroj Ignis brunensis, který se vystřeluje právě z nádvoří hradu.Když zvolíte Špilberk za cíl své návštěvy Brna, Brňané i jejich město vás přivítají s otevřenou náručí a vy si odnesete spoustu zážitků.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Milí hosté,
jestliže nemáte účet na google, tak pro vložení komentáře zvolte možnost
"název/URL" (pouze kdo máte blog či webové stránky) nebo
"anonymní" (ostatní) - v tomto případě zanechte i svůj podpis, abych věděla, kdo byl na návštěvě.

Cuketa do mrazáku

Na tuto úpravu se hodí mladé cukety bez zralých jader, které nemusíte loupat. Cuketu nakrájejte na kolečka, mírně posolte a  nechte na cední...